Ceník

Nabízíme variabilní ceny v závislosti na rozmanitosti zakázky (vše po domluvě s klientem)

 Kromě níže uvedených položek, je možno se domluvit i na práci menšího či většího rozsahu, kde by se cena upravovala dle náročnosti hledání a nákladnosti cestování za dohledáváním informací. V tomto případě bychom Vám sestavili orientační ceník s přibližnou cenou naší práce. Snažíme se maximálně vycházet vstříc přání zadavatelů  a preferujeme osobní přístup.
 
Aktualizováno k 11. 1. 2017:
 
Archivní zdroje (matriky a další):       
Dohledání 1-10 matričních záznamů (křtu/narození, oddavků, úmrtí/pohřbení) 250,- Kč
za záznam
Dohledání více než 10 matričních záznamů (křtu/narození, oddavků, úmrtí/pohřbení) 150,- Kč
za záznam
+ pokud navíc přepis (+ i překlad) záznamu + 150,- Kč
Přepis 1 stránky nematričních archivních zdrojů "v archivu" (např. urbáře, pramenů z archivu obcí a měst atd.) 250,- Kč
+ pokud i jejich překlad (z latiny, němčiny) + 100,- Kč
Kontrola klientem nalezených záznamů v jeho rodokmenu/rozrodu/vývodu/přímé linii/přímé linii se sourozenci 50,- Kč
za záznam
Nahrazení chybného záznamu správným u klientem nalezených záznamů 150,- Kč za záznam
*Více k tomu, jak účtujeme základní hledání - upřesnění: Primárně vždy hledáme nejprve v matričních knihách. V nich pak za dohledaný zaznám považujeme pouze záznam, kde bylo uvedeno přesné datum (den + měsíc a rok nebo čistě jen přesný rok). Tzn. mezi dohledané údaje se nepočítají údaje s doplňujícími slovy před číselným údajem (před, po, kolem, mezi, možná).
 
Odhadované finanční rozmezí u nejoblíbenejších typů zakázek:              
Přímá linie 2000 - 3600,- Kč
2 přímé linie (otcovská, mateřská) 3600 - 8400,- Kč
Přímá linie se sourozenci 14.000 - 22.000,- Kč
4 generační vývod až 5550,- Kč
5 generační vývod až 11.550,- Kč
6 generační vývod až 23.550,- Kč
7 generační vývod až 47.550,- Kč
8 generační vývod až 95.550,- Kč
rodokmen 30.000 - 60.000,- Kč
*Odhadovaná suma vychází z naší zkušenosti s daným genealogickým výstupem, jelikož každý rod je jinak rozsáhlý a velký + záleží i na dochovannosti pramenů. U vývodu se dá spočítat dopředu maximální počet dohledaných údajů k osobám. Odkaz na námi NABÍZENÉ SLUŽBY.
 
 
Rodinná kronika:       
V případě zájmu o vytvoření rodinné kroniky za 1 normostranu (=1800 znaků) 250,- Kč
*Náklady na tisk a vazbu rodinné kroniky nejsou započítávány do výsledné ceny kroniky. Záleží na zadavateli zakázky, zda si od nás nechá udělat tisk a vazbu či se spokojí s .pdf verzí, kterou si následně dle své libovůle nechá vytisknout a svázat.
 
Studium v gruntovních knihách:       
Výklad 1 stránky z pozemkové knihy (čeština/staročeština) 250,- Kč
Výklad 1 stránky z pozemkové knihy (němčina, latina) 350,- Kč
 
Daší nabízené služby:       
Doprovod a pomoc klientovi při bádání v archivu 200,- Kč/hod.
Hodina práce v archivu (národním, státním oblastním, zemském, okresním či ve speciálním) 150,- Kč/hod.
 
Výmalba rodokmenu/rodinného stromu/vývodu:
Technika a materiály: 
kolorovaná kresba - akvarelové barvy, tuš, kreslící kartón
Velikost formátu Cena - akvarel
B3 (353x500 mm) 2000,- Kč
B2 (500x707 mm) 3000,- Kč
B1 (707x1000 mm) 4000,- Kč

 Dále si účtujeme cestovné na matriční úřady, případně cesty po oblastních/zemských archivech (Brno, Litoměřice, Plzeň, Opava, Praha, Třeboň, Zámrsk + pobočky Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Olomouc) a jejich pobočkách a okresních archivech + po katastrálních úřadech. Dopravné a práce v terénu individuálně po dohodě.

 U některých (větších) zakázek si také účtujeme pracovní zálohu (ta se liší s velikostí/náročností pracovního zadání a termínem dokončení). Pracovní záloha je následně odečtena z výsledné požadované ceny zakázky. Splatnost zálohy je do 14 dní od započetí práce na sjednané zakázce. Ve výjimečných případech (termínu kratším 3 měsíců a méně = 90 dní a méně) jsme též ochotni udělat expresně Vaši zakázku, ale s 30 % přirážkou k běžné ceně.

a)       do 4999,- Kč (zejména u přímých linií) - žádná záloha

b)       5000 - 9999,- Kč - záloha 3000,- Kč

c)       nad 10.000,- Kč u přímých linií se sourozenci/vývodů - záloha 5000,- Kč

d)     nad 10.000,- Kč u rodokmenů/rozrodů - záloha 10.000,- Kč (často během realizace dochází k úhradě několika dalších pracovních záloh, aby výsledná částka nebyla pro klienta na ráz příliš vysoká)

 Splatnost konečné (doplatkové) faktury je 7 kalendářních dní.

 Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!

 

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 926, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska