Ceník 2015

Nabízíme variabilní ceny v závislosti na rozmanitosti zakázky (vše po domluvě s klientem)
 
 Kromě níže uvedených položek, je možno se domluvit i na práci menšího či většího rozsahu, kde by se cena upravovala dle náročnosti hledání a nákladnosti cestování za dohledáváním informací. V tomto případě bychom Vám sestavili orientační ceník s přibližnou cenou naší práce. Snažíme se maximálně vycházet vstříc přání zadavatelů  a preferujeme osobní přístup. 
 
Archivní zdroje (matriky a další):       
Dohledání jednoho matričního zápisu (křtu/narození, oddavků, úmrtí) 125,- Kč
+ v případě zájmu o vytvoření rodinné kroniky za 1 normostranu (=1800 znaků) 250,- Kč
Přepis 1 stránky ostatních archivních zdrojů "v archivu" (např. urbáře, pramenů z archivu obcí a měst atd.) 250,- Kč
 
Studium v gruntovních knihách:       
Výklad 1 stránky z pozemkové knihy (čeština) 250,- Kč
Výklad 1 stránky z pozemkové knihy (němčina, latina) 350,- Kč
 
Daší nabízené služby:       
Doprovod a pomoc klientovi při bádání v archivu 200,-/hod.
Odborné konzultace a pomoc klientovi ve vlastním výzkumu 100,-/hod.
Hodina práce v archivu (státním oblastním, zemském či okresním) 100,-/hod.
Zkontrolování Vašeho již vypracovaného rodokmenu po dohodě

 Dále si účtujeme cestovné na matriční úřady, případně cesty po oblastních/zemských archivech a jejich pobočkách (Brno, Litoměřice, Plzeň, Opava, Praha, Třeboň, Zámrsk + pobočky Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Olomouc) a okresních archivech.

 U některých zakázek si také účtujeme pracovní zálohu (ta se liší s velikostí/náročností pracovního zadání a termínem dokončení). Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!

 Více k tomu, jak účtujeme základní hledání - upřesnění: Primárně vždy hledáme nejprve v matričních knihách. V nich pak za dohledaný údaj považujeme pouze údaj, kde bylo uvedeno přesné datum (den + měsíc a rok nebo čistě jen přesný rok). Tzn. mezi dohledané údaje se nepočítají údaje s doplňujícími slovy před číselným údajem (před, po, kolem, mezi).

 Náklady na tisk a vazbu rodinné kroniky nejsou započítávány do výsledné ceny kroniky. Záleží na zadavateli zakázky, zda si od nás nechá udělat tisk a vazbu či se spokojí s pdf verzí, kterou si následně dle své libovůle nechá vytisknout a svázat.

 

Aktualizováno k 1. 1. 2015

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Václav ČERNÝ - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, 
 Prachatice 383 01

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366              (+ vyřizuje PR záležitosti)

 Sídliště Míru 927, 
 Pacov 395 01

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP)

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska