O NÁS

V pátrání a hledání Vašich předků se zaměřujeme na celou Českou republiku.
 

Naši genealogové + malířka - curriculum vitae:

Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. v letech 2006-2010 absolvoval středoškolské studium na Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích, které řádně zakončil maturitní zkouškou. V letech 2010-2013 vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studium úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou, přičemž následně nastoupil na navazující studium stejného oboru, které dokončil v roce 2015. V roce 2020 pak dokončil úspěšně svá doktorské studia na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeského univerzity v Českých Budějovicích. Ke genealogii ho přivedl zájem o historii vlastní rodiny. Zájmově se věnuje genealogii přibližně od roku 2007, soustavněji od roku 2010 a profesionálně od roku 2013. Jeho zájmovou oblastí v rodopisu jsou pak jihozápadní Čechy, Vysokomýtsko a jihozápadní Morava. Je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze, pod jejíž záštitou v roce 2013 absolvoval rozšiřující kurz pro genealogy. V roce 2014 působil jako externí zaměstnanec Státního oblastního archivu v Třeboni.
Mgr. Josef DAVID v letech 1999-2005 absolvoval šestileté Gymnázium Pacov v Pacově. Následně mezi léty 2005-2012 řádně studoval obory "Historie" a "Historie navazující" na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jeho cesta k historii se datuje od útlého mládí, kdy vstoupil do školních lavic. Je primárně zaměřen na genealogii (rodopis) a období 2. poloviny 19. století (až do roku 1918), kdy jej zajímají také občanské a komunální elity. Samotné genealogii se zájmově věnuje přibližně od roku 1999, profesionálně pak od roku 2013. Jeho genealogicky zájmovými oblastmi jsou zejména jižní Čechy (Táborsko, Jindřichohradecko) a oblasti Pacovska, Pelhřimovska, Humpolecka včetně dalších částí Kraje Vysočina. Od května 2014 je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Od června 2019 vykonává funkci místopředsedy táborské pobočky České genealogické a heraldické společnosti v Praze. 
Bc. Martina KINDLMANOVÁ v letech 2005-2009 absolvovala středoškolské studium na Vyšší odborné škole a Střední škole, s. r. o. v Českých Budějovicích, které zakončila maturitní zkouškou. Následně mezi roky 2009-2013 vystudovala bakalářské studium Archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde rovněž pokračuje navazujícím studiem. Genealogií vlastní rodiny se zabývá zhruba od roku 2004, soustavněji od roku 2009, profesionálně pak od roku 2014. Její soukromý genealogický výzkum se týká zejména jižních Čech – především Prachaticka, Vimperska a Strakonicka, ale i středočeského Voticka a Benešovska. Momentálně je na mateřské dovolené.

                                   Bakalářský diplom MK

Mgr. Hanka TLAMSOVÁ v letech 2005-2009 absolvovala studium na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích, které zakončila maturitní zkouškou. Následně vystudovala nejprve bakalářské studium oboru "Historie", následně i magisterský obor "Historie navazující" na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Genealogií vlastní rodiny se zabývala již od dětství, ale skutečný počátek její odborné genealogické praxe klade do roku 2010. Její soukromý genealogický výzkum se týká téměř výhradně jižních Čech – především Vltavotýnska a Českobudějovicka. Je členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze a České archivní společnosti. V roce 2013 absolvovala rozšiřující kurz pro genealogy pořádaný ČGHSP. V roce 2014 působila jako externí zaměstnankyně Státního oblastního archivu v Třeboni. Momentálně je na mateřské dovolené.
 Magisterský diplom HT
Mgr. Nela KORBELOVÁ  vystudovala v letech 2006 - 2011 magisterský studijní program "Chemie konzervování-restaurování" na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2011 se profesionálně věnuje restaurování předmětů kulturního dědictví, v současné době se zabývá konzervací archiválií ve Státním okresním archivu Strakonice. Od roku 2005 ilustruje knihy pro nakladatelství Tribun, Grada, ale i pro soukromé zájemce. Ilustruje jak beletrii, tak i odborné publikace a články. Kaligraficky zapisuje kroniky města Strakonice (kronika vítání občánků, svateb, výročí či kronika významných hostů).
 

 

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 926, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska