CO OD NÁS OBDRŽÍTE PO DOKONČENÍ NAŠÍ PRÁCE?

Zaktualizováno k 31. 1. 2020:

Potisk CD/DVD

a) výsledek našeho hledání (sepsání historie rodu či domu; výzkumné zprávy apod.) - na základě domluvy možno náš výstup předat v tištěné podobě (více k tomu níže na této stránce), zaslat e-mailovou formou jako .pdf dokument, případně nahrát na některý z multimediálních zařízení (CD/DVD, USB flash disk - pokud si vyberete tuto variantu, je třeba se rozhodnout na počátku pátrání - děkujeme)

b) grafické ztvárnění vybraného typu rodokmenu (vyobrazení z hotových zakázek níže)

c) vysvětlení nezvyklých nebo dnes již neužívaných slov/slovních spojení

d) v případě zájmu výklad Vašeho příjmení

e) rodinný strom v GEDCOM formátu (využíváme k jeho tvorbě stránek www.myheritage.cz a jejich programu Family Tree Builder)

*Soubory GEDCOM formátu jsou čistě textové a obsahují genealogické informace o individuálních osobách a data, které spojují tyto záznamy k sobě. Zároveň jde o univerzální formát pro výměnu a používání genealogických dat mezi různými genealogickými programy (více zde: cs.wikipedia.org/wiki/GEDCOM)

f) v případě zájmu doporučení, jakým směrem by se mohlo dále ubírat hledání

g) základní, případně v návaznosti na Vaše požadavky, detailní rozpis citací zdrojů

GRAFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ VYBRANÉHO TYPU RODOKMENU

Výmalba rodinného stromu/rodokmenu a dalších genealogických výstupů - na různou velikost papíru i jiné materiály, nabízené techniky zpracování:

*vymalování daného genealogického produktu se řídí ceníkem, který naleznete v podsekci Služby -> Výmalba genealogických zakázek

Vymalba_rodoveho_stromu_620px 

 
Využíváme vícero způsobů - genealogické šablony, zpracování skrze textový i grafický software
 
Rozrod rodu
Ukázka rodokmenu rodu
Rodinny strom
Ukázka rodového stromu (přímá linie)

Rodokmen
Ukázka přímé linie se sourozenci

TIŠTĚNÁ PODOBA PRÁCE

Vazba rodopisné práce - v základní nabídce nabízíme zejména varianty pevné vazby díla, případně kroužkovou variantu (spolupracujeme s knihařstvím TALAFOUS z Prachatic, jež má ve svém oboru tradici již od roku 1945 – více na adrese: www.kniharstvipt.wz.cz)

  


 
Rodinna kronika
 

Možné varianty výběru barvy desek - dle vzorníku níže:

 

 
 

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 926, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska