Co Vám nabízíme?

V hledání Vašich předků se zaměřujeme na celou Českou republiku
 
Platnost od 1. 1. 2019:
 
PŘÍMÁ LINIE

Nejčastěji přímá mužská nebo přímá ženská linie výchozí osoby. V ní se dohledávají všichni přímí mužští předci s manželkami nebo přímí ženští předci s manželi. A to co nejdále do minulosti. Možné vyhotovit v poměrně krátkém časovém úseku a u mužské linie se jedná o nejžádanější a současně nejlevnější variantu genealogických služeb.

ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ: 2400,- - 5400,- Kč (v případě 2 přímých linií 5400,- - 9800,- Kč)

PŘÍMÁ LINIE SE SOUROZENCI

Jedná se o přímou linii rozšířenou o dohledání sourozenců v každé generaci co nejdále do minulosti. Podrobnost je závislá na požadavcích zákazníka a na počtu dohledaných záznamů. Cenová náročnost je vždy uváděna v rozmezí odhadované ceny.

ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ: 16.500,- - 25.500,- Kč

RODOKMEN

V případě vypracování rodokmenu se postupuje od minulosti do budoucnosti. Základem je dohledání nejstaršího doloženého předka, jehož potomci v nepřerušených mužských liniích tvoří výsledný rodokmen. V určitých případech mohou být tyto linie sledovány i s důrazem na přenos rodového příjmení. Tento typ genealogické práce je určen zejména pro ty, kteří chtějí znát co nejvíce svých vzdálených příbuzných. Vypracování rodokmenu v jakékoliv jeho variantě je velmi časově a finančně náročné.

ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ: 35.000,- - 65.000,- Kč

  
ROZROD
Podobné jako tzv. rodokmen. Zde se však dohledávají zcela všichni potomci jednoho manželského páru v minulosti bez ohledu na rodové příjmení. Jedná se o nejnáročnější typ genealogické práce, se kterým souvisí i cena. Ta je velmi variabilní a je vždy konzultována se zákazníkem dopředu tak, aby nedošlo k nedorozumění.
 
VÝVOD
Do vývodu patří všichni přímí předci výchozí osoby ve všech liniích. Cena se odvíjí podle toho, kolik generací svých předků si zákazník přeje najít. Nežádanějších je pět generací. Pracovně i cenově je náročnější. Dopředu je možno spočítat částku za určitý počet generací v ideálním případě, že by se podařilo vše dohledat. Stejně tak se nepočítají do konečného výsledku záznamy/údaje poskytnuté klientem.
 
ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ:
4 generační vývod - až 6475,- Kč      5 generační vývod - až 13.475,- Kč
6 generační vývod - až 27.475,- Kč    7 generační vývod - až 55.475,- Kč
8 generační vývod - až 111.475,- Kč
 
SEPSÁNÍ HISTORIE DOMU

Vypracování historie domu či selské usedlosti na základě rozličných archivních pramenů, převážně z fondů šlechtických velkostatků. Je možné zjistit hodnotu nemovitosti, vyplácení dědických podílů, jak byla usedlost předávána z generace na generaci, kdy byla zakoupena případně, kdy se na ní Váš předek přistěhoval.

RODINNÁ KRONIKA
Tvorba rodinné kroniky je úzce propojena s tvorbou přímé linie se sourozenci či rodokmenu a každý z těchto výstupů rozšiřuje. Abychom Vám mohli i tuto službu nabídnout, je nejlépe si nejprve nechat od nás vypracovat přímou linii se sourozenci nebo rodokmen a na jejich základě sepisujeme kroniku. Často bývá kronika doplněna o řadu kartografických (mapových) podkladů, fotografie, případně dochované listiny, rodné listy či zápisy z gruntovních knih (pokud i o tyto archivní záznamy projeví klient zájem). Časová náročnost tvorby rodinné kroniky se pohybuje cca mezi 4-6 měsíci.
 
ROZPĚTÍ ODHADOVANÉ SUMY ZA ZHOTOVENÍ: dle počtu znaků (1 normostrana = 1800 znaků = 250,- Kč)
Ukázka vzorových prací je ke stažení zde:

 
Rodinna kronika rodu PECHA z Markvarce.pdf (30,4 MB)
heslo k otevření kronik: vasegeny
 
 
ODBORNOU POMOC ZÁJEMCŮM PŘI BÁDÁNÍ PŘÍMO V ARCHIVU

Půjdeme s Vámi přímo do archivní badatelny, kde můžete sami s naší pomocí pátrat po svých předcích. Cena je odvislá od doby strávené v archivu a základní hodinová sazba je uvedena v našem ceníku.

 

PŘEDNÁŠKY

V případě zájmu jsme ochotni pro Vás popřednášet o rodopisu a genealogii. Více ZDE

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 926, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska