Výmalba rodokmenU a dalších genealogických výstupů

Platnost od 1. 1. 2019:

ODKAZ NA UKÁZKY NĚKTERÝCH HOTOVÝCH VYMALOVANÝCH PRACÍ v provedení pí Nely KORBELOVÉ

 Kromě výsledků našeho pátrání, které Vám předáme/zašleme v .pdf či .docx výstupu (více k tomu, co vše obdržíte ZDE), si také můžete objednat originální grafické ztvárnění Vašeho vybraného typu genealogického výstupu (rodokmen, vývod, přímá linie se sourozenci, přímá linie atd.). Tento typ výstupu pro Vás připravuje Mgr. Nela Korbelová, e-mail: nela.korbelova@seznam.cz, telefon +420 723 499 237. Více ukázek její tvorby si můžete prohlédnout na https://nelakorbelova.cz.

 Můžete si vybrat z několika výtvarných technik a stylů zpracování. Protože výtvarný vkus je velmi individuální, budou s Vámi vždy předem konzultovány Vaše konkrétní požadavky. Výstupem může být jak klasický strom, tak také volná tvorba inspirovaná například Vaším příjmením. Rodinný strom může mít jména osob a míst spojených s Vaším rodem zapsaná přehledně v rámečcích, nebo volně ve větvích stromu. Větve stromu mohou probíhat přesně geometricky, nebo se mohou organicky proplétat – vše závisí jen na Vašem vkusu. V okolí stromu nakreslíme Vaši rodnou chalupu, ves, farní kostel, nebo třeba vytvoříme koláž z vašich rodinných fotografií.

Techniky a materiály: Vybírat můžete z perokresby, akvarelu či klasické malby (tempera, akryl, olejomalba). Kresba a akvarel jsou realizovány na papíře, malba může být na papíře, sololitu, či na plátně. Můžete si vybrat bílý nebo tónovaný papír. Váš rodokmen umíme ale namalovat třeba i na zeď nad rodinným krbem! Vyjdeme vstříc Vašemu přání.

Ukázky (Různé techniky malby, různé typy genealogických výstupů - modelové příklady):

Technika: Akvarel

Typ: Vývod předků

Jména a místa v rámečcích (tvar erbu), geometrické větve.

Pod stromem rodná chalupa a ves.

Technika: Akvarel

Typ: Vývod předků

Jména volně ve větvích, pravidelné větve.
Technika: Perokresba

Typ: Rozrod

Jména v rámečcích (tvar listiny), organicky propletené větve.

Technika: Malba (tempera)

Typ: Přímá linie rodu se sourozenci

Jména v rámečcích (tvar kolečka), geometrické větve.

 

Technika: Perokresba a kaligrafie

Typ: Přímá linie

Volná tvorba.

Technika: Nástěnná malba

Typ: Pouze ukázka stromu v interiéru.

Technika: Akvarel

Typ: Přímá linie rodu se sourozenci

Volná tvorba.

 

Ceník: Cena je individuální dle podle požadavků zákazníka. Uvedené ceny jsou pouze orientační, cena konkrétního díla je vždy dohodnuta před začátkem práce. Cena je dána především formátem (rozměrem) výstupu a technikou tvorby, ale může se měnit podle náročnosti konkrétního provedení.

Formát (mm)

Perokresba, akvarel

Tempera, akrylové barvy, olejomalba na sololitu

Olejomalba na plátně

A3 (297 x 420)

1000,- Kč

1000,- Kč

2000,- Kč

B3 (353 x 500)

2000,- Kč

2500,- Kč

5000,- Kč

A2 (420 x 594)

2500,- Kč 3200,- Kč 6500,- Kč
B2 (500 x 700) 3000,- Kč 4000,- Kč 8000,- Kč

A1 (594 x 841)

3500,- Kč

5000,- Kč

10.000,- Kč

B1 (707 x 1000) 4000,- Kč 6000,- Kč 12.000,- Kč

A0 (840 x 1189)

5000,- Kč

8000,- Kč

16.000,- Kč

B0 (1000 x 1414)

5500,- Kč

8500,- Kč

18.000,- Kč

Jiné formáty

Cena dle individuální domluvy.

Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Poznámka: Při výběru formátu uvažte prosím, že čím rozsáhlejší genealogický výstup byl zpracován, tím si žádá větší formát papíru. Do grafického ztvárnění doporučujeme vpisovat pouze jména a životopisná data bez dalších podrobností, které činí grafický výstup nepřehledným. Děkujeme.

Zálohy: Obdobně jako při zpracování genealogických zakázek Vás u větších zakázek požádáme o zálohu. Záloha se určuje podle dohodnuté výsledné ceny díla:

a)       cena do 4999,- Kč – žádná záloha

b)       5000,- – 9999,- Kč – záloha 3000,- Kč

c)       nad 10.000,- Kč – záloha 5000,- Kč

 

Doba dodání (od převzetí podkladů):

Perokresba, akvarel – do 3 týdnů.

Malba temperou nebo akrylem – do 5 týdnů.

Olejomalba (olejové barvy déle schnou) – do 4 měsíců.

 

Způsob dodání: Grafické ztvárnění rodokmenů dodáváme v tubusu, nebo v kartonových deskách. Na přání může být také adjustováno do „euroklip rámu“, pak se cena navyšuje o cenu rámu (bude upřesněno před začátkem práce). Rámování či paspartování nezajišťujeme.

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 926, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska